Τηλεφωνικά κέντρα

Yeastar IP PBX για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ειδικά σχεδιασμένη για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η σειρά S VoIP PBXαποτελεί το νέο επίτευγμα της Yeastar που βασίζεται στα υψηλά πρότυπα της εταιρείας όσον αφορά την ποιότητα, την αξιοπιστία και την καινοτομία, ενώ ταυτόχρονα εκτοξεύει τους δείκτες απόδοσης, χρηστικότητας και ευελιξίας.

Η νέα σειρά S VoIP PBX διαθέτει τέσσερα μοντέλα (S20, S50, S100, S300) για διαφορετικά μεγέθη επιχειρήσεων, που υποστηρίζουν από 20 έως 500 χρήστες και από 10 έως 120 ταυτόχρονες κλήσεις. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν modular σχεδιασμό, για να προσαρμόζονται σε μελλοντικές αναβαθμίσεις και επεκτάσεις των υποδομών της επιχείρησης.

Σημαντικό πλεονέκτημα της σειράς είναι ότι όλα τα μοντέλα της ενσωματώνουν εξ αρχής όλες τις βασικές λειτουργίες τηλεφωνίας χωρίς να απαιτούνται επιπρόσθετα κόστη για αγορά αδειών ή συνδρομών. Συγκεκριμένα, ενσωματώνουν προ-απάντηση (IVR), αυτόματο τηλεφωνητή (Voice Mail), αυτόματη καταγραφή κλήσεων (Call Recording), υποστήριξη απομακρυσμένων εσωτερικών, αναγνώριση κλήσεων, τηλεδιασκέψεις, Fax to email και πλήθος άλλων χρήσιμων λειτουργιών μέσω του λογισμικού Asterisk13.

Στοχεύοντας στη διευκόλυνση του χρήστη, τα συστήματα S-Series PBX προσφέρουν την ευκολία της εγκατάστασης Plugn Play, με μηχανισμό αυτόματης αναζήτησης και καταχώρησης IP τηλεφωνικών συσκευών (IP Phone Provisioning) καθώς και ένα νέο, πρωτοποριακό και πολύ φιλικό User Interface. Επιπλέον, η τεχνολογία αιχμής που ενσωματώνουν (Texas Instruments Voice Processors, Freescale ARM A9 Industrial grade Quad Core CPU, Samsung Flash Memory) προσφέρει εξαιρετική εξοικονόμηση κόστους και σημαντική βελτίωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.

Δωρεάν με όλα τα μοντέλα διατίθεται η εφαρμογή Open VPN, η οποία επιτρέπει στον διαχειριστή να προσδίδει στο τηλεφωνικό κέντρο λειτουργίες VPN server, ώστε να φιλοξενεί το δικό του εικονικό δίκτυο (private tunnel) με authorized encryption για την πρόσβαση απομακρυσμένων υπαλλήλων και συνεργατών ή των υποκαταστημάτων της επιχείρησης, εύκολα και ακίνδυνα. Άλλο βασικό προσόν της σειράς S VoIP PBX είναι η υποστήριξη μηχανισμών ασφάλειας από εξωτερικούς κινδύνους (Pin Protection, IP restrictions, TLS, & SRTP encryption, automatic DDOS attach detection κ.α.), η δυνατότητα κλειδώματος υπεραστικών ή διεθνών τηλεφωνικών κωδικών και ειδικών τηλεφωνικών προθεμάτων, αλλά και το ισχυρό firewall που διαθέτει.

Ειδικά σχεδιασμένη για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η σειρά S VoIP PBXαποτελεί το νέο επίτευγμα της Yeastar που βασίζεται στα υψηλά πρότυπα της εταιρείας όσον αφορά την ποιότητα, την αξιοπιστία και την καινοτομία, ενώ ταυτόχρονα εκτοξεύει τους δείκτες απόδοσης, χρηστικότητας και ευελιξίας.

Η νέα σειρά S VoIP PBX διαθέτει τέσσερα μοντέλα (S20, S50, S100, S300) για διαφορετικά μεγέθη επιχειρήσεων, που υποστηρίζουν από 20 έως 500 χρήστες και από 10 έως 120 ταυτόχρονες κλήσεις. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν modular σχεδιασμό, για να προσαρμόζονται σε μελλοντικές αναβαθμίσεις και επεκτάσεις των υποδομών της επιχείρησης.

<

Σημαντικό πλεονέκτημα της σειράς είναι ότι όλα τα μοντέλα της ενσωματώνουν εξ αρχής όλες τις βασικές λειτουργίες τηλεφωνίας χωρίς να απαιτούνται επιπρόσθετα κόστη για αγορά αδειών ή συνδρομών. Συγκεκριμένα, ενσωματώνουν προ-απάντηση (IVR), αυτόματο τηλεφωνητή (Voice Mail), αυτόματη καταγραφή κλήσεων (Call Recording), υποστήριξη απομακρυσμένων εσωτερικών, αναγνώριση κλήσεων, τηλεδιασκέψεις, Fax to email και πλήθος άλλων χρήσιμων λειτουργιών μέσω του λογισμικού Asterisk13.

Στοχεύοντας στη διευκόλυνση του χρήστη, τα συστήματα S-Series PBX προσφέρουν την ευκολία της εγκατάστασης Plugn Play, με μηχανισμό αυτόματης αναζήτησης και καταχώρησης IP τηλεφωνικών συσκευών (IP Phone Provisioning) καθώς και ένα νέο, πρωτοποριακό και πολύ φιλικό User Interface. Επιπλέον, η τεχνολογία αιχμής που ενσωματώνουν (Texas Instruments Voice Processors, Freescale ARM A9 Industrial grade Quad Core CPU, Samsung Flash Memory) προσφέρει εξαιρετική εξοικονόμηση κόστους και σημαντική βελτίωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.

Δωρεάν με όλα τα μοντέλα διατίθεται η εφαρμογή Open VPN, η οποία επιτρέπει στον διαχειριστή να προσδίδει στο τηλεφωνικό κέντρο λειτουργίες VPN server, ώστε να φιλοξενεί το δικό του εικονικό δίκτυο (private tunnel) με authorized encryption για την πρόσβαση απομακρυσμένων υπαλλήλων και συνεργατών ή των υποκαταστημάτων της επιχείρησης, εύκολα και ακίνδυνα. Άλλο βασικό προσόν της σειράς S VoIP PBX είναι η υποστήριξη μηχανισμών ασφάλειας από εξωτερικούς κινδύνους (Pin Protection, IP restrictions, TLS, & SRTP encryption, automatic DDOS attach detection κ.α.), η δυνατότητα κλειδώματος υπεραστικών ή διεθνών τηλεφωνικών κωδικών και ειδικών τηλεφωνικών προθεμάτων, αλλά και το ισχυρό firewall που διαθέτει.