Μηχανογράφηση & Δίκτυα

Η μηχανογράφηση εταιρειών και λογιστηρίων έχει καθιερωθεί ως το βασικό εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης. Η σωστή μηχανογράφηση παρέχει την δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης, διευκολύνει την ολοκλήρωση των εργασιών και εξαλείφει τα λάθη του ανθρώπινου παράγοντα. Απαραίτητη προϋπόθεση στη μηχανογράφηση είναι  η επιλογή, η εγκατάσταση και η εφαρμογή του κατάλληλου για κάθε περίπτωση software (λογισμικό ή προγράμματα) καθώς και των περιφερειακών συστημάτων (Η/Υ, εκτυπωτές, δίκτυο, καλωδιώσεις, Hardware. κ.α.)

Συστήματα Ασφάλειας

Τα συστήματα παρακολούθησης, καταγραφής και απομακρυσμένης μετάδοσης αποτελούν έναν από τους τρόπους επιτήρησης χώρων μέσω ενός κυκλώματος τηλεόρασης CCTV, η χρήση των οποίων είναι συνεχώς αυξανόμενη.

Τα συστήματα παρακολούθησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του συστήματος ασφαλείας.

H ασφάλεια των εγκαταστάσεων είναι μια ουσιαστική ανάγκη για κάθε επιχείρηση, αλλά και οικίας.

Η Sata Support καλύπτει ολόκληρο φάσμα απαιτήσεων και είμαστε σε θέση να εξοπλίσουμε με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ( CCTV) κάθε χώρο

telecommunicationsΤηλεφωνικά Κέντρα

Ένα τηλεφωνικό κέντρο αποτελείται από 8 εσωτερικές γραμμές και 1-2 γραμμές πόλεως και έως 100 ή και περισσότερες εσωτερικές γραμμές και 30 ή 60 γραμμές πόλεως. Η διαφορά του τηλεφωνικού κέντρου από ένα τηλέφωνο πολλαπλών γραμμών έγκειται στο ότι οι γραμμές που χρησιμοποιούνται είναι προσβάσιμες από πολλά τηλέφωνα στο σύστημα.
Ένα τέτοιο τηλεφωνικό κέντρο παρέχει συχνά πρόσθετα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με επεξεργασία κλήσεων. Ένα τηλεφωνικό κέντρο (PBX), επιτρέπει στο χρήστη να δεί και να ελέγχει τις κλήσεις άμεσα, με πλήκτρα ένδειξης – συντόμευσης.

Πελάτες