Λογισμικό CRM,ERP

Enterprise Resource Planning (ERP) και Customer Relationship Management (CRM) είναι οι δύο όψεις του κερδοφόρου νομίσματος. ERP και CRM είναι παρόμοια σε πολλούς τομείς και τα δύο χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν τη συνολική κερδοφορία μιας επιχείρησης.

Αυτά τα συστήματα αλληλεπικαλύπτονται σε ορισμένες περιοχές, και μπορεί να ενσωματωθούν πλήρως σε άλλες. Ωστόσο, οι βασικές λειτουργίες τους είναι εντελώς διαφορετικές, είναι καλύτερο για μια επιχείρηση να τα εξετάσει πρώτα ως ξεχωριστά αυτόνομα συστήματα. Όταν εξετάζονται μεμονωμένα, είναι πιο εύκολο να δούμε πώς το ERP και το CRM παίζουν ρόλο στη βελτίωση της αποδοτικότητας και την αύξηση των πωλήσεων

Tο CRM είναι ένα σύστημα για την καταγραφή και αποθήκευση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις των πελατών. Τα συστήματα CRM όπως Salesforce και το Microsoft Dynamics CRM παρέχουν μια τυποποιημένη μέθοδο για τη συλλογή, την ανταλλαγή δεδομένων και την καταλογογράφηση των αλληλεπιδράσεων των πελατών. Δεδομένου ότι όλα τα δεδομένα είναι τυποποιημένα και εύκολα μοιράζονται σε όλη την επιχείρηση. Το CRM μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα στελέχη για να δημιουργήσουν προβλέψεις πωλήσεων, από αντιπροσώπους πωλήσεων για να διατηρήσουν την επαφή με τους πελάτες, από το τμήμα αποστολών για να ελέγξουν τις διευθύνσεις, καθώς και από το τμήμα τιμολόγησης για να κοπούν τα τιμολόγια. Ο στόχος του CRM είναι να παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα με τα δεδομένων των πελατών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αυξήσουν τις πωλήσεις και τη διατήρησης των αποτελεσματικών πελατειακών σχέσεων.

Με απλά λόγια, το CRM είναι ένα σύστημα για την καταγραφή και αποθήκευση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις των πελατών.

Όπου το CRM επικεντρώνεται στον πελάτη, το ERP επικεντρώνεται στην επιχείρηση. Το ERP είναι ένα σύστημα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιχειρηματικών διαδικασιών. Όπως το CRM, το ERP επιτρέπει την ταχεία ανταλλαγή των τυποποιημένων πληροφοριών σε όλα τα τμήματα. Στελέχη, διευθυντές και υπάλληλοι εισάγουν στοιχεία στο σύστημα ERP, δημιουργώντας σε πραγματικό χρόνο, στιγμιότυπο για όλη τη­­­ν επιχείρηση. Τυχόν Προβλήματα σε κάποια περιοχή θα δημιουργήσει αυτόματα ειδοποιήσεις(alerts) σε περιοχές που πιθανόν να έχουν επηρεαστεί. Αυτό επιτρέπει στις υπηρεσίες να ξεκινήσει τον προγραμματισμό για την επίλυση θεμάτων πριν αυτά γίνουν ένα πρόβλημα. Εν ολίγοις, επιτρέποντας στην επιχείρηση να επικεντρωθεί στα δεδομένα, αντί των εργασιών, το ERP παρέχει μια μέθοδο για τον εξορθολογισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών σε όλους τους τομείς.

Το ERP εστιάζει στη μείωση των γενικών εξόδων και τη μείωση του κόστους. Κάνοντας τις επιχειρηματικές διαδικασίες πιο αποτελεσματικές. Το  ERP μειώνει το ποσό του κεφαλαίου που δαπανάται για αυτές τις διαδικασίες.