Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε τύπο επιχείρησης

Βασιζόμενοι στην τεχνογνωσία, εμπειρία αλλά και την συνεχή εκπαίδευση μας, παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις μηχανογράφησης που θα ικανοποιήσουν και τις ποιο απαιτητικές επιχειρήσεις.

Αναλαμβάνουμε πλήρως την μελέτη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκών της κάθε επιχειρήσεις. Παρέχοντας πλήρη εκπαίδευση και υποστήριξη.

Λογισμικό CRM,ERP
  • Μελέτη αναγκών επιχειρήσεις

  • Σχεδιασμός & υλοποίηση

  • Παράδοση & εκπαίδευση

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να βρούμε μαζί την ιδανική λύση για την επιχείρηση σας.

Τεχνική υποστήριξη για επιχειρήσεις

Η τεχνική υποστήριξη του μηχανογραφικού εξοπλισμού μειώνει την εμφάνιση προβλημάτων στην λειτουργεία των συστημάτων αλλά και του δικτύου. Η ελαχιστοποίηση των προβλημάτων επιτυγχάνεται πάντα με την υπηρεσία προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού.

Τηλεφωνική υποστήριξη

Άμεση επικοινωνία με εκπρόσωπο της εταιρείας μας για την καταγραφική και λύση εάν είναι εφικτό του προβλήματος.

Απομακρυσμένη υποστήριξη

Παρέχει δυνατότητα on line σύνδεσης του εκπροσώπου μας με τον η/υ που αντιμετωπίζει πρόβλημα για μια γρήγορη και άμεση επίλυση του προβλήματος.

Υποστήριξη στο χώρο σας

Σε περιπτώσεις που είναι αδύνατη η τηλεφωνική – απομακρυσμένη υποστήριξη ένας εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα επισκεφθεί των χώρο σας για να παρέχει τις υπηρεσίες που χρειάζεται για την λύση του προβλήματος

Προληπτική υποστήριξη

Υπηρεσία με σκοπό τον έλεγχο του εξοπλισμού και την αποτροπή βλαβών. Υλοποιείται απομακρυσμένα ή με επίσκεψη στον χώρο σας σε περιοδικά χρονικά διαστήματα. Προστατεύει την εγκατάσταση και αντιμετωπίζει προβλήματα πριν βγουν στην επιφάνεια.