Περιφερειακή συσκευή ονομάζεται κάθε συσκευή που συνδέεται με ένα υπολογιστικό σύστημα, δεν αποτελεί μέρος αυτού και εξαρτάται περισσότερο ή λιγότερο από αυτό. Οι περιφερειακές συσκευές διευρύνουν τις δυνατότητες του συστήματος, αλλά δεν επηρεάζουν την επεξεργαστική ισχύ.

Δεν είναι πάντα απολύτως σαφές αν μια συσκευή συγκαταλέγεται στις περιφερειακές ή είναι μέρος του υπολογιστή. Μια κάρτα σύλληψης βίντεο σε έναν υπολογιστή δεν είναι μέρος αυτού αλλά βρίσκεται μέσα στο κουτί του. Ωστόσο αν κάτι μπορεί να θεωρηθεί περιφερειακή ή όχι συσκευή είναι περισσότερο θέμα ονοματολογίας και κατηγοριοποίησης, και δεν είναι σημαντικό ζήτημα.

Μερικά παραδείγματα περιφερειακών συσκευών :

  • Εκτυπωτές
  • Πολυμηχανήματα
  • Φαξ
  • Κάμερες
  • Μικρόφωνα
  • Οθόνη
  • Πληκτρολόγιο
  • Ποντίκι
  • Κ.Α.