Πρόσφορες

Οι πρόσφορες ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.