Η Sata Support με έδρα στην Θεσσαλονίκη είναι μία σύγχρονη εταιρεία στον χώρο της Πληροφορικής και της Γραφιστικής,προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις  υψηλού επιπέδου.Με την μακροχρόνια εμπειρία μας και την συνεχή εκπαίδευση, είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε άμεσα και αξιόπιστα τις ανάγκες σας,παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υποστήριξης.Η Sata Support προσφέρει άμεση τεχνική υποστήριξη, τοπική  και απομακρυσμένη.

Οι κύριες υπηρεσίες μας είναι:

  • Κατασκευή και Υποστήριξη Ιστοσελίδων
  • Γραφιστικές Υπηρεσίες
  • Πλήρη Υποστήριξη Software , Hardware και Περιφερειακών συσκευών
  • Εγκατάσταση ,Υποστήριξη ,Παραμετροποίηση Λογισμικών
  • Ταμειακές Μηχανές - Φορολογικοί Μηχανισμοί
  • Μελέτη και εγκατάσταση καλωδιώσεων
  • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση δικτύων
  • Συστήματα Ασφαλείας
  • Τηλεπικοινωνίες